VELEHRAD

lavírovaná kresba tuší kombinovaná akvarelem

formát kresby 39, 5 x 25, 5 cm

dřevěný okenní rám

3,000.00 Kč