VELEHRAD

lavírovaná kresba tuší kombinovaná akvarelem

formát kresby A3

rám+pasparta 7 cm

Velehrad je obec v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Nachází se zde jedno z nejvýznamnějších poutních míst České republiky. V lidové tradici je ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy, Veligradem.

V obci se nachází nejstarší cisterciácké opatství na Moravě. Každoročně 5. července cílem Národní pouti na Velehradě, která se koná u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje, od roku 2000 v rámci Dnů lidí dobré vůle.

V červnu 1985 obdržela bazilika od papeže Jana Pavla II. Zlatou růži.

V roce 1990 navštívil Velehrad papež Jan Pavel II. 

2,500.00 Kč