KOSTELÍK SV. JANA-MODRÁ

lavírovaná kresba tuší kombinovaná akvarelem

formát kresby A3

rám+pasparta 7 cm

Obec Modrá se nachází v těsné blízkosti poutního Velehradu.

Roku 1911 jako první odkryl kostel v Modré u Velehradu PhDr. Jan Nevěřil. Toho tam přivedly zprávy o starém chrámu, který dávno zanikl. 

K dalším vykopávkám na tomto místě došlo o více než 40 let později. V roce 1953 dr. Vilém Hrubý znovu objevil zbytky tohoto starodávného kostela a také 36 kostrových hrobů, které odpovídaly hrobům z velkomoravských pohřebišť. 

Zánik kostela v Modré je datován do 17. století. Díky novostavbě velehradského kláštera, který byl v roce 1681 po velkém požáru znovu vystavěn a jako stavební materiál byl použit právě zbytky kostelíku v Modré. 

Podle původního půdorysu byla vybudována kopie kostela.

2,500.00 Kč