HRAD BUCHLOV

lavírovaná kresba tuší kombinovaná akvarelem

formát kresby A3

rám+pasparta 7 cm

Hrad Buchlov se nachází v Chřibech nad Buchlovicemi v nadmořské výšce 509 metrů. Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu 13. století. Od roku 2002 je zapsán na seznam národních kulturních památek.

2,500.00 Kč