OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

VD ATELIÉR

Bc. Veronika Maňásková Daňková
Sídlo: Tupesy 145, 687 07 Tupesy
IČO: 88360920

+420 774 206 406
vdankova@email.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webové adrese www.obrazydankova.cz.

Provoz tohoto obchodu a obchodní podmínky se řídí platnou legislativou České republiky a Evropské unie.

Kupní smlouva je provedena prostřednictvím internetového obchodu v českém jazyce. Kupující musí být starší 18 let.

Prezentace zboží na internetovém obchodu je informativního charakteru.

Předmětem prodeje je umělecká tvorba.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Objednávka je uskutečněna prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje informace:

 • o objednaném zboží - objednané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku;
 • kontaktní údaje kupujícího včetně adresy pro doručení objednaného zboží v případě zaslání zboží dopravním přepravcem;
 • způsob doručení objednaného zboží;
 • způsob úhrady kupní ceny;
 • Objednávka je zaslána prodávajícímu po stisknutí tlačítka "Odeslat objednávku".

Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami.

V nejbližší možné době prodávající kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou na emailovou adresu.

Objednávku je možné změnit či zrušit, pokud ještě nebyla vyřízena. To lze provést buď telefonicky na čísle +420 774 206 406 nebo emailem vdankova@email.cz.

3. CENA ZBOŽÍ

Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách vždy u daného produktu. Je možné uzavírat kupní smlouvu i na základě individuálně sjednaných podmínek.

 • doprava zdarma 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celkovou cenu za objednané zboží můžete uhradit následujícím způsobem:

 • v hotovosti při osobním převzetí zboží;
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet: 209743462/0300  (ČSOB banka)
  IBAN:
  variabilní symbol: číslo objednávky
 • dobírková služba není možná.

V případě bezhotovostní platby ze Slovenské republiky, před provedením platby počkejte na zaslání potvrzovacího mailu, ve kterém budete mít uvedenu i částku v EURech, přepočtenou dle aktuálního kurzovního sazebníku České národní banky v České republice a budete vyzváni k provedené této platby.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad o koupi.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. DODACÍ PODMÍNKY

V nejbližším možném termínu po obdržení objednávky zkontrolujeme dostupnost požadovaného zboží. Pokud je zboží k dispozici skladem, probíhá odeslání či předání dle zvoleného způsobu dopravy a platby v nejbližším možném termínu. Jakmile bude Vaše zboží odesláno, budete informováni.

 • Zboží zasíláme v České republice prostřednictvím České pošty.

 • Po předchozí domluvě je možné osobní předání v ateliéru v Tupesích.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo kupujícím nevratně narušeno a nelze jej tedy vrátit v neporušeném stavu.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy spolu s nepoškozeným zbožím zašle kupující prodávajícímu zpět na místo sídla prodávajícího.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující.

Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to způsobem, na jakém se společně obě strany dohodnou. V případě, že by na vráceném zboží vznikla prodávajícímu škoda, má nárok na započtení této škody proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. ZÁRUKA A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými platnými zákony.

Prodávající odpovídá kupujícím za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. V době, kdy kupující zboží převzal:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající popsal prostřednictvím reklamy;
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá;
 • odpovídá jakosti, vzorku, předloze;
 • Kupující má právo na nápravu zboží, pokud je v rozporu s kupní smlouvou do 6 měsíců od převzetí zboží.

Běžná záruční doba je 24 měsíců. 

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé opotřebením;
 • vady vzniklé nesprávným používáním zboží;
 • vady vzniklé nesprávným skladováním;
 • vady vzniklé neúdržbou a znečištěním.

Kupující oznámí reklamaci zboží na e-mailovou adresu: vdankova@email.cz . Na základě oznámení obdrží reklamační formulář. Reklamované zboží zašle na adresu: Veronika Maňásková Daňková, Tupesy 145, 687 07 Tupesy. Do zásilky vloží vyplněný reklamační formulář obsahující důvod reklamace, adresu a kontakt společně s dokladem o nabytí reklamovaného zboží.

Reklamaci prodávající vyřizuje co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku - převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. Prodávající se vždy snaží o vyřízení reklamace ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje, které jsou nezbytné pro uskutečnění kupní smlouvy, jejího vyřízení a pro správu uživatelského účtu.

 • Prodávající nepředává osobní údaje kupujícího žádné další straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v rozsahu nutném pro doručení zboží a zpracovatelé (webhosting, technická podpora).
 • Webové stránky www.obrazydankova.cz používají pro základní analytiku webu soubory cookies. O této skutečnosti jsou návštěvníci stránek informováni vyskakovací spodní lištou na úvodní stránce.
 • Pokud se kupující domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o podání vysvětlení nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah umístěný na stránkách www.obrazyvdankova.cz spadá pod ochranu autorských práv. Porušení autorských práv bude přednostně řešeno prostřednictvím mimosoudního vyrovnání.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před závazným uskutečněním objednávky.
 • Potvrdí-li prodávající závaznou objednávku a přijme-li kupující zboží, pak dochází k uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek.
 • Kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.